Actualités

FLANDRIA EXTRA MUROS

Deze reeks over de verspreiding van de Vlaamse kunst beperkt zich tot de klassieke disciplines: bouwkunst, beeldhouwkunst, schilderkunst en tapijtweefkunst.De bedoeling is geenszins een catalogus te brengen met een opsomming van alle Vlaamse kunstwerken in het buitenland, maar wel de causale historische achtergronden van de geografische uitstraling van de Vlaamse kunst, geïntegreerd in de socio-economische tijdsgeest, te belichten. De selectie van de kunstwerken geschiedde dan ook in functie van dit uitgangspunt en in de volgende landen: Zweden, Denemarken, Polen, Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije, Zwitserland, Frankrijk, Engeland, Spanje en Italië.

 

 AFLEVERINGEN VAN DE FILMREEKS (61, 41 en 40 minuten):

I. Late Middeleeuwen en Gotiek,
II. Renaissance,
III. Barok.

année de production-productiejaar: 1975
genre: documentaire serie in 3 afleveringen
procédé: Kleur - Couleurs
version-versie: Nederlands (commentaar) zonder ondertitels
production-productie: Deltacité
réalisation-realisatie: Emile Degelin
scénario-scenario: Paul Rock en Marcel Van Jole
images-beeld: Jan Rock en Claude Ache
musique-muziek: Floris Jonckheere
commentaire-commentaar: Regine Clauwaert